Hieronder staan de onderwerpen die bij dit dossier horen. Bij een onderwerp staan gerelateerde nieuwsberichten. Als u die leest kunt u via de 'breadcrum' bovenaan weer teruggaan naar het onderwerp.

de Royal Schiphol Group is een staatsbedrijf dat eigenaar is van de luchthavens op Schiphol, Rotterdam en Lelystad

lees verder

lees verder

lees verder

Omdat vliegtuigen grensoverschrijdend vliegen, kan de CO2 niet worden toegerekend aan een land, zo is het argument. Terwijl het toerekenen aan het land waar wordt getankt een prima methode is om de uitstoot toe te rekenen. Nu blijft de luchtvaart buiten beeld en hoeft men ook geen CO2 rechten aan te schaffen. Verder is om historische redenen kerosine vrijgesteld van BTW en accijnzen. Tot op heden heeft men dat zo gelaten en wordt zo vliegen fiscaal gestimuleerd.

lees verder

lees verder

Emissies door de luchtvaart

lees verder

De 20000 werknemers die op het platform werken ademen de uitlaatgassen van de straalmotoren in.

lees verder

Naast het beperken van het aantal vliegbewegingen zijn er optimalisaties mogelijk

lees verder

Schiphol is officieel tussen 23:00 en 06:00 gesloten. Maar veelal starten en landen er dan nog vliegtuigen. Het vliegverkeer begint vanaf 05:00.

lees verder

lees verder

lees verder

lees verder

Rotterdam Airport wil uitbreiden qua vluchten en openingstijden. De suggestie dat 'stillere vliegtuigen' meer vliegbewegingen mogelijk maken, wordt door bewonersorganisaties onderuit gehaald. Ze bepleiten onderzoek naar krimp scenario's.

lees verder

Nederland kent een openbaar netwerk van meetpunten. Hierboven ziet u de actuele waarden van meetpunten in de IJmond en Wijk aan Zee. Daarnaast is er meetapparatuur geplaatst door Tata en de Provincie. Deze gegevens zijn niet realtime inzichtelijk. Bewoners bepleiten volledige transparantie en 24-7 meting bij de schoorstenen van Tata.

lees verder

Onze longen zijn gebouwd om schone lucht in te ademen. Er zijn geen filters die de verontreiniging eruit filteren. Fijnstof, stikstofoxiden, virussen komen via de longblaasjes in de bloedbaan en kunnen zo hersenen en organen bereiken.

lees verder

Vergunninghouders hebben de wettelijke plicht om hun uitstoot te meten en te registreren. HIermee kan het bevoegd gezag beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning.

lees verder